Başkanımızdan Mesaj

Havza Ticaret ve Sanayi Odası; Havza’nın ve üyelerinin, ticaretten daha fazla pay alan, bölgesindeki ekonomik oluşumları kendi yararları doğrultusunda yönlendirmeye çalışan bir vizyonla hareket eder. 
Bünyesinde bulunan bütün iş guruplarının güncel sorunlarının çözülmesi, Havza'nın ticari anlamda rekabet gücünün geliştirilmesi için çalışır. Kurum olarak yaptığı tüm çalışmalarını, ekonomik ve ticari hayatın her yönüyle gelişmesini desteklemek gayesiyle yürütür. Ticaret, küçük sanayi ve hizmet sektörlerinin hızla gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik eder. Havza iş dünyasının gelişmesinin önündeki engelleri tespit eder ve kaldırılması için faaliyette bulunur. 
Üyelerinin ve diğer iş sahiplerinin işlemlerini süratle sonuçlandırır. Yaptığı çalışmalarla kamuoyunu aydınlatır. Mesleki ahlak ve dayanışmayı korur. Ülkemizin ve Havza’nın kalkınmasının sağlanması için kamu veya özel her türlü mesleki, bilimsel, toplumsal ve kültürel kuruluşlarla işbirliği yapar. 
Havza TSO üyelerine, yerelden evrensele uzanan bir strateji ve vizyon kazandırmak için, tescilden ihracata kadar birçok resmi belgenin düzenlenmesini içeren görevlerinin yanında; eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile üyelerinin ticari hak ve menfaatlerini koruyarak, faaliyetlerini tüm gayreti ile sürdürecektir. 
Havza Ticaret ve Sanayi Odası’nın hedefi; Havza'yı ülke ve bölgesinde fark yaratan bir anlayışla hep ileriye taşımaktır.