Ticaret Sicil Müdürlüğü

                

 1. Görevleri ;
 2. Ticaret Sicil Müdürlüğü işlemleri
 3. Vekaleten Kapasite Raporları – ekspertiz raporlarını hazırlamak ve raportör olarak  imzalamak
 4. Bu yönerge ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanı , Genel Sekreter  tarafından verilecek görevleri yapmak.
 5. Mahkeme yazışmalarını  hazırlama ve imzalamaya yetkilidir.
 6. Seçimlerle ilgili hususların yürütülmesi.
 7. Oda organ seçimleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
 8. Görevlerini Türk Ticaret Kanunu,Ticaret Sicil Nizamnamesi ve Harçlar Kanunu , TOBB Akreditasyon Kılavuzu ve İSO 9001:2015  Kalite Yönetim Sistemleri kriterlerine göre  yerine getirmektedir.
   

  Ahmet BOZKURT
  Ticaret Sicili Müdürü 

   

  Havza Ticaret Sicili Müdürlüğü

  Havza Chamber of Commerce and Industry

  25 Mayıs Mahallesi Ş.J.Kom.Onb.Bayram 

  Soylu Sokak No:83 55700 Samsun / TÜRKİYE

   Tel:  (90) (362) 714 22 87 

  Fax: (90) (362) 714 73 26

  Web: www.havzatso.org.tr

  e-mail: bozkurttahmet@gmail.com