Faydalı Bilgiler

HİSSESİNİ DEVREDEN ORTAK DEVİRE KADAR SORUMLU

Şirket Hissesine devreden ortak devrettiği döneme kadar ki şirketin vergi borcuna ilişkin olarak yeni hisseyi alanla birlikte müteselsilen sorumlu olmaya devam edecektir. Ayrıca devir ettiği döneme ait doğan ama ödemesi ileri tarihli olan vergilerle ilgili olarakta müteselsilen sorumlu olmaya devam edecektir

NİHAİ TÜKETİCİ FATURALARINDA ADRES ŞART DEĞİL

Değerli müşterilerimiz, nihai tüketicilere yapmış olduğunuz satışlar için tanzim edeceğiniz faturalarda sadece müşteri adı ve soyadının yazılması yeterli bulunmakta olup, nihai tüketicinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının ve açık adresinin belirtilme mecburiyeti yoktur.

YILLIK BEYANNAMEDEN İNDİRİLECEK HARCAMALAR

Defterlerinize yazamadığınız ancak yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirebileceğiniz harcamalarınız var. Bunlar : 1. Özel sigorta primi indirimi; beyan edilen gelirin yüzde 10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için beyan edilen gelirin yüzde 5’ini) ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla 2. Bağış ve yardımlar, 3. Özürlü indirimi, Mesleki faaliyet icra eden veya basit usulde vergilendirilen özürlülerin Gelir Vergisi matrahına yıllık özürlü indirimi uygulanır. 4. Eğitim ve sağlık harcamaları; ancak bu kapsamda yapılacak indirim tutarı, beyan edilen gelirin yüzde 10’u ile sınırlandırılmıştır.

İŞYERİNİZDE ASILI OLMASI GEREKEN EVRAKLAR

İşyerinizde vergi levhanız, ödeme kaydedici cihaz levhanız, KDV dahildir levhanız ve SSK aylık hizmet bildirgesinin asılı olmasına dikkat ediniz. Aksi takdirde herhangi bir denetimde ceza ile muhatap olabilirsiniz.

  ŞİRKETİN BOÇLARINDAN,ORTAKLARIN SORUMLULUĞU

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE,KAMUYA OLAN BORÇLARDAN DOLAYI ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUĞUNDA İKİ YENİ DURUM SÖZKONUSUDUR.BİRİNCİSİ 29/07/1998 TARİHİNDEN ÖNCESİNDEKİ KAMUYA OLAN ŞİRKETİN BORÇLARINDA ORTAKLAR,ŞİRKETE KOYMAYI TAAHHÜT ETTİKLERİ SERMAYE TUTARI KADAR SORUMLUDURLAR.4369 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE 29/07/1998 TARİHİNDEN SONRAKİ ŞİRKETİN BORÇLARINDAN DOLAYI ŞİRKET ORTAĞI SERMAYE HİSSELERİ ORANINDA DOĞRUDAN SORUMLUDURLAR.ÖRNEĞİN 100 MİLYAR VERGİ VE CEZA BORCU BULUNAN ŞİRKETİN %20 HİSSE ORANINDAKİ ŞİRKET ORTAĞI BU BORÇLARDAN 20 MİLYAR TL 'SİNDEN SORUMLUDUR.ANONİM ŞİRKETLER DE DURUM FARKLIDIR.ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE TAAHHÜT BORCUNU YERİNE GETİREN ORTAĞIN SORUMLULUĞU SÖZ KONUSU OLAMAZ.SERMAYE TAAHHÜT BORCU BULUNAN ORTAK BAKİYE SERMAYE TAAHHÜT BORCU KADAR SORUMLU OLUR. HİSSE DEVRİ HALİNDE İSE ŞİRKETİN DEVİR TARİHİNDEN ÖNCEKİ VE SONRAKİ DÖNEMLERE İLİŞKİN KAMU BORCUNDAN DOLAYI ORTAKLIK PAYINI DEVRALAN YENİ ORTAK SORUMLUDUR. MÜŞTERİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.

FATURAYA 8 GÜN İÇİNDE İTİRAZIN ANLAMI NEDİR?

FATURAYA İTİRAZ KONUSUNDA VERGİ USUL KANUNUNDA HERHANGİ BİR HÜKÜM YER ALMAMIŞTIR.TÜRK TİCARET KANUNUN 23. MADDESİNDE FATURAYA ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 8 GÜN İÇİNDE İTİRAZ ETME HAKKININ BULUNDUĞU SONUCUNA VARILMAKTADIR. FATURAYI ALAN MÜŞTERİ VEYA İŞ YAPTIRAN KİMSE,KANUNİ SÜRESİ İÇERİSİNDE FATURAYA KARŞI İTİRAZ HAKKINI KULLANMIŞSA FATURAYI DÜZENLEYEN KİMSE BU BELGENİN DORULUĞUNU İSPAT ETMEKLE MÜKELLEFTİR.FATURAYA KARŞI ALICININ 8 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİNİN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN FATURANIN SATICI TARAFINDAN ALICIYA TEBLİĞ EDİLMESİ ŞARTTIR.FATURAYA İTİRAZ OLAYINDA FATURANIN İÇERİĞİNE İTİRAZ İLE FATURANIN VERİLMESİNE NEDEN OLAN İŞ VE HİZMETİN YAPILDIĞININ KABULÜ OLAYININ BİRBİRİNDEN AYIRMAK GEREKİR.8 GÜNLÜK SÜRE GEÇMİŞ OLSADA YARGININ BU KONUDAKİ KARARLARINDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ UYUŞMAZLIK HALİNDE İŞİN YAPILMIŞ VEYA MALIN TESLİMİ SATICI TARAFINDAN KANITLANMASI GEREKİR. MÜŞTERİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.

BANKA HAVALESİNE UYMAYANLARA CEZA....

8.000 TL ÜZERİNDE TAHSİLAT VE ÖDEMELERİNİ BANKA HAVALESİ İLE YAPMAYAN MÜKELLEFLER İÇİN ÖDEME VE TAHSİLATLARININ % 5'İ ORANINDA CEZA UYGULANACAKTIR. MÜŞTERİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.

BAĞKURDA BASAMAKLAR KALKTI TAVAN TABAN

Bağkur primi artık basamak sistemi sona erdi. İsteğe bağlı sigortalı gibi alt ve üst limitler arasında istenilen matrah üzerinden prim ödenebilecek.

 

BANKA HAVALESİNDE 8.000 YTL ZORUNLULUĞU

01.05.2004 TARİHİNDEN İTİBAREN 10.000 TL OLAN TAHSİLAT VE ÖDEMELERDEKİ BANKA HAVALESİ ZORUNLULUĞU 8.000 TL OLMUŞTUR. POSTA HAVALESİ,FİNANS KURULUŞLARI ÜZERİNDEN YAPILAN TAHSİLAT VE ÖDEMELERDE GEÇERLİ OLACAKTIR. MÜŞTERİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.

 FATURA DÜZENLEME SÜRESİ 7 GÜN

01/01/2004 TARHİNDEN İTİBAREN,MAL VE HİZMET SATIŞLARINDA 7 GÜN İÇİNDE FATURA KESİLMESİ ZORUNLUDUR.DOLAYISIYLA SEVK İRSALİYESİ DÜZENLENEN SATIŞLARDA DA FATURA DÜZENLEME SÜRESİ 10 GÜNDEN 7 GÜNE DÜŞMÜŞTÜR. MÜŞTERİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.

 ÖDENMEYEN FATURALARDA VADE FARKI

FATURALARDA UYGULANMAKTA OLAN VADE FARKINA ÇOK İTİRAZLAR OLMAKTA VE BUNUNLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER ORTAYA ATILMAKTAYDI.SÜRESİNDE ÖDENMEYEN FATURALARA İLİŞKİN VADE FARKI UYGULAMASINA EN SON NOKTAYI YARGITAY KOYDU.YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KURULU KARARINA GÖRE VADE FARKI UYGULAMASININ YAPILABİLMESİ İÇİN,FİRMA İLE ALICI ARASINDA YAZILI SÖZLEŞME YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. MÜŞTERİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.

ÖDENMEYEN K.D.V DEN BİZDE SORUMLU OLURMUYUZ?

ŞİRKETLERİN VEYA GERÇEK KİŞİLERİN SATIN ALDIKLARI MAL VEYA HİZMETLER NEDENİYLE BORÇLANMIŞ OLDUKLARI TUTARLARI NE ŞEKİLDE ÖDEDİKLERİ HERHANGİ BİR UYUŞMAZLIK ANINDA ÖNEM KAZANABİLİR.ÖDEMELERİN BANKA VEYA ÇEK YOLUYLA YAPILMASI İSPAT AÇISINDAN KİŞİLERE BİR TAKIM KOLAYLIKLAR SAĞLAYABİLMEKTEDİR. MAL ALIMI VE SATIMI HİZMET İFASI DOLAYISIYLA VERGİ KESİNTİSİ YAPMAK ZORUNDA OLANLARIN BU VERGİNİN ÖDENMESİNDE ALIM VE SATIMA TARAF OLANLAR MÜTESELSİLEN SORUMLUDURLAR.SATICILARIN ÖDEMEDİĞİ K.D.V DEN SORUMLU OLMAMAK İÇİN FATURA ÖDEMELERİNİN BANKA KANALIYLA ÇEK DÜZENLEMEK SURETİYLE SORUMLULUKDAN KURTULMUŞ OLURSUNUZ. BANKADAN GÖNDERİLEN HAVALELERDE KARŞI TARAFIN VERGİ KİMLİK NUMARASI ÜNVAN,HESAP NO,HAVALENİN NE İÇİN GÖNDERİLDİĞİNİN BELİRTİLMESİ GEREKMEKTEDİR.ÇEK İLE YAPILAN ÖDEMELERDE İSE ÜNVAN VE VERGİ KİMLİK NUMARASI MUTLAKA BELİRTİLMESİ,YAZILMASI GEREKMEKTEDİR. MÜŞTERİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.