Sanayi Sicil Belgesi
Bilindiği üzere üretim faaliyetinde bulunan işletmelerimizin 6948 Sayılı Kanun gereği Sanayi Sicil Belgesi almaları ve iki yılda bir bu belgeleri vize yaptırmaları zorunlu olup ayrıca her takvim yılı başından itibaren ilk dört ay içerisinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetveli’nin İl Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.
Bunun yanı sıra firmanın yapısında meydana gelen her türlü (adres, telefon, unvan, ürün değişikliği, ürün ilavesi, tesisin kapatılması, üretime ara verme vb. gibi) değişiklik durumunda da kanun gereği değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde internet ortamında güncellemeleri gerekmektedir.
Bu bağlamda; sanayi sicil işlemlerinin eksiksiz ve doğru sonuçlandırılabilmesi için yukarıdaki hususların üyelerinize duyurularak bilgilendirilmelerini ve sanayicilerimizin yasa gereği olan cezai işleme maruz kalmamaları için odanızdan kapasite raporu alan işletmelerin üretime başlama tarihinden itibaren 2 ay içinde, halihazırda Sanayi Sicil Belgesi bulunan ancak kapasite bilgileri değişen (makine ve teçhizat, yıllık üretim kapasitesi ve yıllık tüketim kapasitesi) işletmelerin ise kapasite raporu onay tarihinden itibaren 1 ay içinde sanayi sicil bigi sisteminden (sanayisicil.sanayi.gov.tr) İl Müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekmektedir.