Sigorta Acenteleri Seçimi
07 Haziran 2023, 11:24

Sayı : E-34221550-050.06.06-6159 Tarih: 06.06.2023
Konu : Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimi
TÜM TİCARET VE SANAYİ ODALARI
(Genel Sekreterlik)
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca Birliğimiz ile mülga Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından
ortaklaşa belirlenerek 06.04.2009 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan "Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile
Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esaslar" doğrultusunda, Sigorta Acenteleri İl
Delegeliği Seçimleri, EK-1'deki listede yer alan Odalar tarafından 7 Temmuz 2023
Cuma günü gerçekleştirilecektir. Seçim günü oy kullanma süreci saat 09:30'da başlatılacak olup, bu süre
saat 16:30'da sona erecektir.
İl Delegeliği adaylığı için başvurular ise, EK-1'deki listede yer alan Odalar tarafından 03.07.2023
Pazartesi gününden itibaren kabul edilmeye başlanacak olup, söz konusu başvuruların alımına ilişkin
süre 05.07.2023 Çarşamba günü mesai bitimi itibariyle sona erecektir.
Anılan Esaslar uyarınca kesinleşen seçmen listesine kayıtlı tüm sigorta acenteleri, faaliyet gösterdikleri ilde
bulanan İl Odası tarafından gerçekleştirilecek seçimde oy kullanabilecek ve talep etmeleri halinde il delegeliği
için adaylık başvurusunda bulunabileceklerdir.
İlgili Oda tarafından, söz konusu Esaslar'a uygun olduğu tespit edilen adaylara ilişkin bilgileri içeren liste, 6
Temmuz 2023 tarihinde Odaların ilan yerlerinde asılmak ve internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle seçim sonuna kadar ilan edilecektir.
Diğer yandan, seçmen listelerine, Birliğimizin http://www.sigorta.org.tr adresli internet sitesinden